home | Lao Tze | contact | nieuws | links
geneeswijzen | geschiedenis | kunst | literatuur | maatschappij/divers | natuur | religie/filosofie | SF | stripboeken | wetenschap
Dao De Jing
Lao Tze

Erdwin Spits

wie leeft in het zicht van de dood
onderscheidt niet zoiets als leven
dat is leven
wie leeft met het oog op de toekomst
is bewust bezig te leven
dat is geen leven
wie leeft in het zicht van de dood
doet niet en het doet er niet toe
wie leeft met het oog op de toekomst
doet en doet het er om
wie liefheeft doet om niet
wie recht bemint doet niets om niet
wie van orde houdt doet
als het niet lukt met geweld
dus zonder trek kun je nog leven
zonder leven kun je nog liefhebben
zonder liefde kun je oprecht zijn
zonder recht is er slechts orde
maatschappelijke orde is gebrek
aan trouw en vertrouwen
het begin van chaos
kennis is de bloem van trek
het begin van domheid
ken de inhoud niet de vorm
eet de vrucht niet de bloem
doe dit laat dat
wat ooit een werd
heel al kwam aan het licht
de aarde kwam tot rust
de geest kwam tot bewustzijn
de leegte kwam aan inhoud
ei gen kwam tot leven
de mens kwam tot zichzelf
en werd maat
zo kwam het
heel al valt zonder licht
de aarde valt zonder evenwicht
onbewuste geest verdwijnt
leegte is zonder inhoud woestijn
alles lost op zonder leven
de mens zonder maat heeft geen leven
het lage is de wortel van het hoge
de massa is de drager van de ster
ster en mini ster noemen zich wees
alleen gevangene van buit en landsbelang
is dat niet omdat ze de massa
als hun wortel beschouwen
onderdelen zijn onderdelen
beter dan te schitteren als briljant
is het als kiezel in de zon te liggen
modelstudent hoort van de trek
doet z'n best het te volgen
modaalstudent hoort van de trek
nu eens weet ie dan vergeet ie
de flutstudent hoort van de trek
en barst in lachen uit
had hij niet gelachen
dan was het niet de trek
daarom zegt men terecht
trek die verlicht schijnt duister
trek vooruit gaat terug
trek die vlot vangt bot
het volle leven is hol
zuiver geweten is niet te vertrouwen
rijk leven schiet altijd te kort
gezond leven is niet zonder gevaar
groot vierkant heeft geen hoeken
groot vat is nooit af
grote toon is niet te horen
groot beeld heeft geen vorm
trek verbergt zich naamloos
zo steunt de trek en vervult
keer is het weer van trek
laten is het doen van trek
alles komt ergens vandaan
ergens komt van nergens

trek baart een
een baart twee twee baren drie
drie baren de tienduizenden
de tienduizenden keren nee de rug toe
en omarmen ja
en doen de harmonie der sferen klinken
wat is erger dan wees alleen gevangene
toch voelen ster en minister zich zo
want wat je spekt slinkt
en wat je klein houdt groeit
ik leer wat ik leerde geweld verkeert
dat is de vader van mijn leer
't zachtst ter wereld berijdt 't hardste
het vormeloze doordringt het naadloze
zo ken ik de werking van niet doen
te leren zonder woorden
te werken zonder handen
is onbetaalbaar
naam of lichaam wat is eigener
lichaam of goed wat is meer
winst of verlies wat is erger
gierigheid kost kapitalen
kapitalen gaan verloren
ken je maat en je loopt geen blauwtjes
ken je plaats en je loopt geen gevaar
lang zal je leven

echt gaaf is gebarsten
daarom gaat het zolang mee
echt vol is leeg en daarom onuitputtelijk
echt recht is krom
echt vermogen is onvermogen
echt waar is onzin
beweging verdrijft de koude
stilte verdrijft de hitte
klaar en stil is de maatstaf
als de trek op aarde heerst
gaat een auto al te ver
beheer de aarde zonder trek
en trekkers worden nukleair
geen groter schuld dan ongeremde trek
geen groter ongeluk dan ongenoegen
geen groter ramp dan begeerte
wie genoeg heeft aan genoeg
heeft altijd genoeg
je hoeft de deur niet uit
om de wereld te leren kennen
je kijkt niet uit het raam
om te weten hoe laat het is
wie ver reist heeft niks te vertellen
dus niet reizen maar bij zijn
niet kijken maar zien
niet doen maar laten

bij het volgen van een studie
moet je elke dag meer
bij het volgen van de trek
moet je elke dag minder
minder en minder tot je niets moet
als je niets doet blijft niets ongedaan
werkloosheid geeft macht
ijverig werk schiet altijd te kort
wie wijs is gelooft niets
behalve wat anderen geloven
goed is goed en niet goed is ook goed
dat is het goede leven
echt is echt en onecht is ook echt
dat is het ware leven
wie wijs is waait met alle winden mee
en is kind onder kinderen
uitgaan is geboren worden
thuiskomen is sterven
drie op tien volgen het leven
drie op tien volgen de dood
drie op tien zoeken het leven
en vinden de dood
waarom
omdat ze het volle leven willen


ik heb gehoord dat wie leeft
in het oerwoud
neushoorn noch tijger mijdt en
in de strijd schild noch wapen draagt
de neushoorn vindt niets om z'n hoorn
in te boren de tijger vindt niets
om z'n klauw in te slaan
het wapen vindt niets om te raken
hoe komt dat
omdat ze geen dood kunnen vinden
de trek schept het leven draagt
natuur bekleedt omgeving kneedt
daarom is er geen van de tienduizenden
die de trek niet acht
en het leven niet viert
de trek achten en het leven vieren
is geen gebod maar spreekt vanzelf
de trek schept het leven draagt
voedt en doet groeien
begeleidt en doet bloeien
laat komen en laat vergaan
scheppen en niet bezitten
werken zonder verdienste
laten groeien zonder sturen
dat is het geheim van het leven
alles heeft een begin
noem het de moeder van alles
wie de moeder kent weet zich kind
keert terug tot de moeder
en verliest zich zonder gevaar
stop de indrukken sluit de poorten
maak jezelf zonder moeite
open de vensters doe je werk
maak jezelf zonder schaamte
het kleine zien is helder zien
soepel blijven is sterk blijven
gebruik het licht om helder te kaatsen
zo is er geen ik om te raken
dat heet de lange mars door alledag
hoe dom moet je zijn om de snelweg te
kiezen en niet het openbaar vervoer
het openbaar vervoer is klaar
maar mensen houden van omwegen
korruptie wordt bestreden
de aarde wordt vermoord
honger wordt geleden maar het kongres
danst voort en volgt de laatste mode
handelend in doden
vreet en zuipt zich zat
door bezit bezeten
op hun roofzucht prat
geen trek
goed geworteld wordt niet uitgerukt
goed ontvangen gaat nooit verloren
van opa tot kleinkind klinkt het
zorg voor jezelf en het leven leeft
zorg voor je huis en het leven groeit
zorg voor je stad en het leven blijft
zorg voor je land en het leven bloeit
zorg voor de wereld en het leven geeft
bekijk om je zelf te zien jezelf
bekijk om je huis te zien je huis
de stad om de stad 't land om het land
en de wereld om de wereld te zien
wat is dat dan de wereld
dit
wie vol leven zit is als een pasgeborene
insekten steken het niet
roofdieren grijpen het niet
roofvogels klauwen het niet
weke botten zwakke spieren
maar wat een vaste greep
onwetend van de voortplanting
verrukt van het eigen geslacht
het toppunt van geilheid
schreeuwt de hele dag
zonder hees te worden
het toppunt van harmonie
kennis der harmonie is gewoon
wie weet wat gewoon is is verlicht
leven maken brengt ongeluk
wilskracht maakt stijf
alles wat volwassen is veroudert
dan vergaat de trek
en is het einde nabij
wie weet spreekt niet
wie spreekt weet niet
blokkeer de indrukken sluit de poorten
stomp wat spits is los knopen op
demp het licht wees stof in stof dat is het geheim
van de oorspronkelijke gelijkheid
je kan er niet bij
en je kunt het niet kwijt
je kan het niet helpen
en je kan het niet schaden
verliezen of winnen
er valt niets te kiezen
dat is juist de grap
handel met recht vecht met list
verwerf al-onder-de-hemel door niet doen
hoe weet ik dat
hierdoor


grenzen en verboden houden 't volk klein
slimme wapens
houden de volkeren in gijzeling
vernuftige vaklui maken listige dingen
het slijpen van wetten schept kriminelen
vandaar de zegswijze
doe niet en de mensen veranderen vanzelf
sta op je rust en het volk komt terecht
handel niet en het volk wordt rijk
als er niets is dat je trekt
wordt het volk simpel en echt
een overheid op de achtergrond
maakt de burger klaar en rond
een op of terugtredende overheid
trekt aan de broekriem het volk splijt
ongeluk brengt geluk
geluk bergt ongeluk
wie weet wat wat is
er valt geen peil op te trekken
recht wordt krom
goed en waar wordt goederen en waar
maar de mens blijft blind
wees rond maar niet glad
hoekig zonder ellebogen
recht door zee maar niet terecht
licht zonder te schitteren
regeren in dienst van het volk
heeft niets van doen met oogsten
streven naar rijke oogst betekent
vroeg op en buigen
vroeg op om te buigen betekent
gebukt gaan onder de last van het leven
voor wie gebukt gaat onder de last
van het leven is geen last te zwaar
wie geen last te zwaar is kent geen grens
wie geen grenzen kent
kan een wereldrijk veroveren
maar wie de grenzen van moeder aarde kent
kan duren
diep wortelen met beide benen op de grond
en levenslang het hart tussen de ogen
dat is trek
een groot rijk regeren is
als het bakken van kleine vis
in een betrekkelijke wereld spookt 't niet
niet dat er geen spoken zijn
maar ze doen geen mens kwaad
als spoken al niet spoken
kan ik het zeker niet
als niemand niemand schaadt
bevrucht elk leven elk leven


groot land is laagland
moerasdelta venusheuvel
rustig blijft de vrouw de man de baas
ruim en stil onder geschikt
groot land onder klein land
groot land groeit
klein land onder groot land
klein land groeit
de een onder kees is klaar
de ander onder klaar is kees
een groot land wil bemoederen
een klein land wil verbroederen
beider wil wordt wet
zolang de grote zich klein maakt
trek is thuis voor iedereeen
schat van goed schut voor kwaad
mooie praatjes plakken aan pluche
een acht voor gedrag geeft macht
waarom dan deugnieten verstoten
de gouden koets op prinsjesdag
de koningin met stoet lijkt niet
op het zittend volgen van de trek
waarom acht men de trek vanouds
luidt het niet
wie zoekt vindt het
wie dwaalt vindt het ook
daarom is het de wereldschat
doe zonder gedoe
dien zonder buigen
proef zonder oordeel
klein is groot weinig veel
vergeldt strijd met wellevendheid
beraam het moeilijke op je gemak
werk aan het grote in het klein
problemen dienen ons gemak
grote dingen komen stap voor stap
doe nooit iets groots om groot te worden
wie gemakkelijk belooft
heeft moeite z'n woord te houden
veel gemak veel problemen
wie alles even moeilijk vindt
heeft nooit problemen
wat stil ligt is makkelijk te pakken
wat niet is is makkelijk te verzinnen
wat bros is breekt gemakkelijk
wat klein is verdwijnt gemakkelijk
doe wat er nog niet is
orden voor er knopen zijn
een woudreus was eens een stekje
de eifeltoren ijzererts
de reis om de wereld begint hier

wie eraan zit verknoeit het
wie het pakt verliest het
werk maakt stuk winst gaat verloren
doe niets als je niets stuk wilt maken
pak niets als je niets wilt verliezen
we verknoeien wat we maken
meestal op het punt van slagen
beschouw het einde als begin
als je je werk heel wilt houden
wens geen wensen en hecht geen
waarde aan waardevolle waar
leer afleren en wendt je tot
wat iedereen laat liggen
zo help je de tienduizenden
in hun natuurlijk verloop
doordat je niets doet
die ooit de trek betrachtten
verlichtten het volk daarmee niet
maar hielden zich van de domme
wie regeert met kennis van zaken
richt het land te gronde
wie regeert zonder iets te weten
wordt door het land geleid
wie dit weet buigt zich over het heden
zich steeds over heden weten te buigen
is het geheim van het leven
het geheim van het leven is diep en wijd
in strijd met alles het grote gemak
dat rivieren en zeeen koningen zijn
over duizend dalen danken zij aan
het gemak van hun lage positie
wie mensen overstemmen wil
moet een toontje lager zingen
wie mensen leiden wil volge ze
wijs beleid is gewichtloos overwicht
en daadloos leiderschap want dat wordt
van harte en onvermoeid gesteund
omdat het niemand naar de kroon steekt
een klein land dunbevolkt vol hightech
maar niemand doet er iets mee
waar de dood telt en niemand ver dwaalt
waar schepen en wagens zijn
maar voor geen enkel doel
waar pantsers en wapens zijn
zonder gelegenheid ze te gebruiken
teruggekeerd tot het knopen van touw
het genieten van het eigen voedsel
het verfraaien van de eigen kleren
het tevreden thuis zijn
gelukkig met eigen gewoontes
waar buren in zicht wonen
elkaars hond en haan horen
maar op hoge leeftijd sterven
zonder iets met elkaar van doen te hebben gehad
ware woorden zijn niet mooi
mooie woorden zijn niet waar
wie in orde is strijdt niet met woorden
wie met woorden strijdt is niet in orde
wie weet preekt niet
wie preekt weet niet
goed is niet veel veel is niet goed
hoe meer je doet voor anderen
des te rijker ben je
hoe meer je anderen geeft
des te meer ontvang je
de trek van de hemel baat zonder schade
de trek van de wijze doet zonder strijd
men vindt trek groot
maar nergens op lijken
het lijkt nergens op
omdat het groot is
zou het ergens op lijken
op wat dan
drie schatten houd ik bij me
wellevendheid
matigheid
en niet de eerste durven zijn
wie wel leeft kan dapper zijn
wie matig is kan gul zijn
wie niet de eerste durft te zijn
kan minister worden
wellevendheid opgeven voor moed
matigheid opgeven voor gulheid
de achterhoede ruilen voor de spits
dat is de dood want
door wellevendheid heeft de aanval succes
en is de verdediging solide
wie de hemel redden wil
wordt bekleed met wellevendheid
een goede generaal is niet oorlogszuchtig
een goede soldaat wordt niet kwaad
een goed heerser vecht niet
een goede manager luistert
dat noemt men leven zonder streven
zonder handen handelen of in de 7de hemel
een oude krijgshistorikus zei
ik ben liever gast dan gastheer
liever dan een meter op te trekken
doe ik een stapje terug
terugtrekken is voortgaan
met opgestroopte mouwen zonder armen
optrekken tegen geen vijand
geen groter ramp dan
het onderschatten van de tegenstander
wie de tegenstander onderschat
verliest schatten
als twee wapens kruisen
wint de wellevendste
mijn woorden zijn makkelijk te begrijpen
en eenvoudig te volgen
maar niemand begrijpt of volgt ze
die me begrijpen zijn schaars
die me volgen onbetaalbaar
de wijze hult schatten in lompen
weten dat je niet weet is het hoogste
denken dat je weet is een ziekte
wie daar ziek van is is niet ziek
wie ziek is van die ziekte is beter
als men het gezag voor gezien houdt
dreigt het ontzaglijke
beperk hun leefruimte niet
bezuinig niet op hun levensbehoeften
ja juist door ze niet uit te zuigen
raken ze vol van je
ken jezelf maar toon je niet
houd van jezelf en beloon je niet
doe dit laat dat
wie het waagt te durven doodt
wie durft niet te durven leeft
van deze twee is een goed
maar als de hemel haat wie weet waarom
alles is moeilijk
voor wie zijn verstand gebruikt
de trek van de hemel is
zonder strijd winnen
zonder woorden antwoorden
zonder vragen alles krijgen
langzaam maar wel degelijk te werken
het hemelse net is groot en grofmazig
maar niets ontsnapt eraan
als men de dood niet vreest
werkt de doodstraf niet
als men bang is gemaakt voor de dood
wie zou de gepakte boef durven doden
er is altijd nog de dood die doodt
te doden in plaats van de dood is als
timmeren in plaats van de grote timmerman
van diegenen die timmeren
in plaats van de grote timmerman
missen weinigen hun duim
als het volk honger lijdt
is dat omdat het uitgezogen wordt
als het volk onregeerbaar is
is dat vanwege de regelzucht
als het volk dood licht neemt
is dat omdat ze branden van leven
dan nemen ze dood licht
wie zich niets aantrekt van het leven
is wijzer dan wie het serieus neemt
de mens wordt zwak en zacht geboren
en sterft hard en stijf
alles wat groeit is mals en sappig
dood bros en droog
wat hard en stijf is dient de dood
wat zwak en zacht is dient het leven
dus een ijzeren wil wordt gebroken
een oude boom wordt geveld
het grote sterke gaat onder
aan het soepele zwakke geweld
lijkt trek niet het spannen van een boog
de voet verheft zich de punt buigt omlaag
de engte verbreedt de lengte verkort
het is de trek van de hemel
om waar teveel is weg te nemen
en wat tekort is aan te vullen
de trek van de mens is anders
die neemt waar tekort is
om een teveel mee te dienen
wie kan met z'n teveel de wereld dienen
alleen wie trek heeft
dus werk zonder verdienste
vergeet wat af is
en laat niet zien wat je kan
niets ter wereld
is zachter en zwakker dan water
en niets krijgt beter het harde
en sterke kapot
door wat er niet is werkt het
zwak wint van sterk
zacht van hard
iedereen weet dat
maar niemand handelt ernaar
wie modder krijgt kan regeren
wie stenen krijgt regeert
ware woorden zijn omgekeerd
na hevige ruzie blijft er altijd wrok
hoe voorkom je dat
wie wijs is houdt zich aan z'n woord
zonder dat van anderen te eisen
wie wellevend is houdt zijn woord
wie niet wellevend is eist
de trek van de hemel trekt geen partij
en is altijd goed voor mensen
trek
een woord
naam voor wat naamloos is
jouw naam is een woord
woordloos is de oersprong
van dit zo genaamd heel al
zonder zie je het wonder
met zie je het worden
dit soort paren uit een buik
scheiden in het taalgebruik
die ene buik is het geheim
geheimer dan het geheimste geheim
het witte gat
wie van mooi houdt vindt de wereld lelijk
wie deugdzaam leven wil deugt niet
nietes welles licht en zwaar
klein en groot geluid en oor
kip en ei achter en voor
ik en jij
bestaan van voor in uit en door elkaar
probeer laten te doen
en zonder woorden te leren
alles wat je laat ontstaat
wat je maakt is niet van jou
werk zonder onderscheid zonder verdienste
gedane zaken nemen geen keer
dit kun je dus rustig vergeten

wie ere toekomt hoeft niet geeerd
eigendom geeft gelegenheid bezit bezit
leeg je hoofd vul je maag
vergeet wat je wil en groei
voorkom steeds kennis en begeerte
zodat zelfs de betweters zwijgen
doe niet doen en alles ordent zich
trek is hol nooit leeg nooit vol
bodemloos geouwehoer spits wordt bot
ontknopingen knopend
dof van licht stof in stof
het is diep verborgen aan het oppervlak
ouders onbekend ouder dan god
hemel en aarde kennen geen medelijden
ze behandelen alles als versiering
heiligen kennen geen medelijden
ze behandelen iedereen als versiering
de ruimte tussen hemel en aarde
is net een doedelzak
zich legend zonder leeg te worden
bewogen steeds meer voortbewegend
wie veel lult wordt slap
bewaar daarom het midden
oermoeder heelaltijd
oermond die openbaart
oerwortel wijdvertakt
altijd aan het werk

het heelal is groot en de aarde is oud
omdat ze zichzelf niet voortbrengen
zijn ze onze grootouders
wie wacht wordt gebracht
wie zich niet uit is binnen
alleen zonder eigenzinnigheid
fluit je je eigen wijs
volledig volledig is water
water voedt alles moeiteloos
maar niemand haalt water uit de goot
zo lijkt het bijna trek
een plek om te zijn is volledig
een bodemloos hart is volledig
vriendelijk gedrag is volledig
helder regelen is volledig
op het juiste moment doen is volledig
zonder moeite maak je geen fout
leven op het scherp van de snede
maakt de snede bot
vasthouden aan wat je wil
is leven zonder dood
goud moet op slot
ijdelheid hoogmoed en rasvorigheid
komt voor den val
trek je terug na gedane arbeid
dat is de loop der natuur


een omarmen met lichaam en geest
houd je ze zo bij elkaar
je adem zacht ademen laten
word je zo weer zuigeling
je innerlijke oren wassen
word je zo weer schoon
regeren in dienst van het volk
leer je zo niet doen
de oermond openen en sluiten
word je zo vrouw
allesomvattende klaarheid
word je daar simpel van
broed voed en hoed maar heb het niet
handel zonder praatjes
laat groeien zonder sturen
dat is het geheim van het leven
de aarde draait om een denkbeeld de as
leem maakt vazen
maar de leegte bepaalt de bruikbaarheid
een huis is de leegte onder een dak
zijn geeft bezit niet zijn nut
de vijf kleuren zijn oogverblindend
de vijf tonen zijn oorverdovend
de vijf smaken zijn smaakbedervend
jagen en haasten brengen je hoofd op hol
unieke bezittingen beroven je van je slaap
zorg voor je buik niet voor het oog
doe dit laat dat
gunst is angst eigen roem stinkt
wat betekent gunst is angst
je moet hopen in de gunst te komen
je moet vrezen uit de gunst te raken
daarom is gunst angst
wat betekent eigen roem stinkt
iedereen heeft een eigen geur
zonder eigen valt er niets te ruiken
wie de wereld beschouwt als zichzelf
mag de wereld regeren
wie de wereld liefheeft als zichzelf
mag de wereld hebben
je kijkt ernaar maar ziet het niet
ogenblik
je luistert ernaar maar je hoort het niet
zonder oordeel
je grijpt ernaar maar je vat het niet
ongrijpbaar
die drie zijn niet te onderscheiden
want ze werken alleen samen
het komt maar verlicht niet
het gaat zonder duisternis
de bron van veel meer dan er namen zijn
keert het weer in het wezenloze
de vorm van het vormeloze
beeld van het beeldloze
het is onzichtbaar


ga het tegemoet en je ziet geen gezicht
ga het achterna het verdwijnt uit zicht
houd vast aan de trek der ouden
om het heden door te trekken
om de oersprong te herkennen
dat is de lijn van trek
de oude wijzen waren subtiel

duister en vol begrip onbegrijpelijk diep
vaag aangeduid ongeveer zo voorzichtig
als over een nacht ijs
omzichtig als door de buren belegerd
beleefd als op bezoek
onberekenbaar als smeltend ijs
grof als ruw hout
gastvrij als een vallei
en zo doorzichtig als troebel water
wat kan troebel water klaren
met rust laten
wat kan rust tot leven wekken
rustig doen
wie trek bewaart hoeft niet vol
wie niet vol hoeft verslijt oud voor nieuw
als ik het leeg zijn uitprobeer
de stilte stijf in ere houd
en alles zich rondom ontvouwt
beleef ik weer de weer keer


wat groeit en bloeit en steeds weer boeit
trekt zich terug opdat de tuinman snoeit
dat is rust terug naar af gewoon
wie weet wat gewoon is is verlicht
wie niet weet wat gewoon is
doet gek en bezeert zich
wie weet wat gewoon is duldt zonder oordeel
wie onbevooroordeeld is is alomvattend
wie alomvattend is is groot
wie groot is trekt wie trekt duurt
tot na je dood loop je geen gevaar
echte bestuurders hoor je niet
goede worden geprezen slechte gevreesd en veracht
wie niet vertrouwt wordt niet vertrouwd
weinig woorden wegen
doe wat je moet laat het werken
iedereen weet dat het vanzelf gaat
waar de grote trek ontbreekt
doet men aardig en rechtvaardig
waar leerstof inzicht kweekt
worden dekmantels onthuld
als er thuis geen liefde is
is er gehoorzaamheid en ouderliefde
als de staatsdienaren klinken
is de staat niet meer in staatweg met wijsheid weg heiligheid
dat is voor iedereen beter
weg met aardigheid weg rechtvaardigheid
iedereen is verwant
weg met listen weg met winsten
en weg zijn diefstal en roof
maar met drie slogans ben je er niet
zie het simpel maak je waar
vermaak jezelf en rem je trek
gooi je studieboeken gerust het raam uit
staat er het verschil in tussen ja en ja
en hoever het is van goed naar kwaad
moet ik bang zijn voor wat anderen vrezen
komt er geen eind aan mijn verlorenheid
zie de mensen stralen
in hun welverdiende vrije tijd
ik alleen ben zonder werk en stom
als een boreling voor de eerste glimlach
lusteloos en zonder plek om heen te gaan
iedereen baadt in overvloed
en ik heb zelfs geen bad
ik ben een simpele ziel
geen touw aan vast te knopen
alles is duidelijk ik alleen ben vaag
alles is nieuw en nieuws ik ben het zat
te deinen als op zee
als de wind heen en weer
iedereen wil wat ach ik ben plomp en grof
mij rest dat ik weet
dat ik de grote moeder eet
de grote trek door het leven
volgt de trekken van trek
het vermogen van trek is niet te vatten
onbegrijpelijk ongrijpbaar
vol beelden en van beeld het innerlijk
ongrijpbaar onbegrijpelijk
vol dingen en van ding het innnerlijk
ondoorgrondelijk oppervlakkig
vol zaad en van zaad het innerlijk
en zaad is echt echt
vol leven en van leven het innerlijk
gewoon eeuwig samen
op je tenen kun je niet staan
op je ellebogen niet lopen
wie schittert is afwezig
wie blaakt is wel vertrouwd
wie over zichzelf praat loopt achter
wie zich verkoopt wordt goud
volgens de leer der betrekkelijkheid
is dit gezeur en gekanker
en wie de trek volgt
houdt zich hier niet mee op
gebrekkig dus volmaakt gebogen dus recht
hol dus bol oud dus nieuw
weinig is genoeg veel is te
omarm daarom een en neem die tot maat
schitter door afwezigheid
blaak van vertrouwen
deel je verdiensten verdien je deel
door niet te strijden
ben je niet te bestrijden het oud gezegde
gebrekkig dus volmaakt is geen onzin
tenslotte maakt iedereen het vol
zij het gebrekkig
weinig woorden spreken vanzelf
laat je gedachten met alle winden waaien
laat je woorden vallen als een regenbui
de wind houdt zijn adem in
de stortbui valt en trekt voorbij
daarom volgt men de trek
wie in de trek gelooft wordt geduwd
wie in het leven gelooft wordt wellevend
wie denkt te verliezen verliest
er is iets chaoties organies
voor het begin leeg en stil
het verandert niet het is alleen
trekt overal doorheen en wordt niet moe
ik weet niet hoe het heet maar noem het
trek
grote trek
groot betekent voort voort betekent ver
en ver betekent weer
de trek is groot de hemel is groot
de aarde is groot en de mens is groot
de mens past op de aarde
de aarde past in de hemel
de hemel past de trek
de trek past
gewicht is de wortel van het lichte
stilte vormt elk geluid
de vertegenwoordiger reist de hele dag
nooit verliest hij z'n handel uit het oog
pas als hij veilig thuis zit
komt hij bevrijd tot rust
hoe vergaat het de volksvertegenwoordiger
die zijn handel licht acht
acht hij die licht
dan verliest hij zijn wortels
verbreekt hij de stilte
dan verliest hij zijn gezicht
een goede trekker trekt spoorloos
een goede spreker spreekt vanzelf
een goed rekenaar rekent op zichzelf
een goed knoper knoopt zonder touw
een goed dichter sluit zonder slot

een goed mens helpt een handje
niemand uitgesloten alles telt
dat heet wederzijdse verlichting
het goede wordt meester van 't niet goede
het niet goede is het bezit van het goede
wie z'n meester niet schat
wie z'n bezit niet mint
lijkt misschien slim maar is blind
dat heet het groot geheim
zie je hanigheid bewaar je kippigheid
wees een dal voor het heelal
wie een dal voor het heelal is
morst niet met het dagelijks leven
en keert terug tot de staat van baby
zie het hagelwit bewaar het vuilzwart
wees maat van het heelal
wie maat van het heelal is
mist het dagelijks leven niet
en keert weer tot de staat zonder grenzen
zie het eervolle bewaar het smadelijke
wees de spleet van het heelal
wie de spleet van het heelal is
heeft voldoende aan het dagelijks leven
keert weer tot de staat van ongehakt hout
ongekorven hout in stukken is vaatwerk
maar in handen van de wijze de hele vaat
de grote regie knipt en plakt niet
de macht grijpen en de wereld veroveren
toe nou de wereld is onverbeterlijk
er iets aan doen bederft het
grijpen verliest het
soms loop je achter dan loop je voor
soms loop je zuchtend dan loop je lekker
soms loop je krachtig dan loop je zacht
soms loop je binnen soms loop je erin
daarom is het verstandig
overdaad overmaat dus te te mijden
wie het volk wil dienen doet dat zonder
geweld want dat pleegt terug te keren
militaire oefenterreinen zandwoestijnen
hoe sterker het leger des te leger het volk5
doe wat je doen moet zonder geweld
doe zonder praatjes
doe zonder moeilijk doen
doe zonder gedoe want het is niet anders
maar doe zonder geweld
alles wat volwassen wordt veroudert
trek gaat verloren en het eind is nabij
wapens zijn tuig
wie trek heeft voert ze niet
tenzij gedwongen
overwinnen geeft geen vreugde
doden geeft slechts reden tot rouw
trek is en heeft geen naam
een stuk hout zonder funktie
als de heren dat weten vast te houden
schikken de tienduizenden zich vanzelf
hemel en aarde verenigen zich
en doen zoete dauw neerdalen
waar ieder ongezegd in deelt
zodra er gehakt wordt vallen er namen
en met namen moet je van ophouden weten
wie weet waar zich op te houden
loopt geen gevaar
de plaats van trek in de wereld
is als rivieren die stromen naar zee
kennis is prachtig zelfkennis is licht
sturen is machtig zelfbestuur verplicht
aktie is krachtig stilhouden biedt zicht
wie weet hoe laat het is heeft de ruimte
wie z'n plaats kent heeft de tijd
wie niet bang is om te sterven leeft lang
de grote trek trekt alles links en rechts
wekt de tienduizenden en weigert niets
volbrengt en eigent zich niet toe
kleedt en voedt en speelt niet voor god
zo zonder wil is het klein
de tienduizenden keren er terug zonder bevel
zo is het groot
maak je niet groot om te groeien


zie het ruim en de wereld stroomt je toe
geen harde wereld maar een van stilte
van lachen en vrijen van dans en muziek
van drank en spijs voor de onverwachte gast
elke beschrijving van de trek
is een slap aftreksel
onze ogen zien niet onze oren horen niet
wat gewoon is
in gebruik is het onuitputtelijk
wil je het klein krijgen
dan moet je het uitrekken
wil je het verzwakken
dan moet je het eerst versterken
wil je het kwijt dan moet je het maken
wil je iets hebben geef het dan weg
dat is gezond verstand
buigzaamheid maakt dijken
vissen horen in het water
wapens horen in de grond
trek doet niets en laat niets ongedaan
houd je daaraan en alles gaat vanzelf
steekt dan nog trek de kop op
stil het met het naamloze blok hout
het naamloze simpele hout is trekvrij
als je geen trek meer hebt valt de stilte
en alles spreekt vanzelf

* Niet uit het Chinees vertaald, maar na lezing van diverse Duitse, Engelse en Nederlandse vertalingen opnieuw opgeschreven
website : Inge Vogel