home | Lao Tze | contact | nieuws | links
geneeswijzen | geschiedenis | kunst | literatuur | maatschappij/divers | natuur | religie/filosofie | SF | stripboeken | wetenschap
Religie / Filosofie

Aalders, Dr. W. : Schepping of geschiedenis. Over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof (J.N. Voorhoeve), geb. € 7

Attar, Farid ud-Din : Frühislamische Mystiker. Aus Fariduddin 'Attars "Heiligenbiographie 1984 (Castrum Peregrini Presse, Übs. u. erläutert v. G. Wendt) € 9

Azad, Hoceyne : La Roseraie DU SAVOIR. Golzar-E MA'Refet 1906 (Texte Persan, Leiden / Paris, E.J. Brill / E. Guilmoto) [1st edition no pagenrs. softcover, Uncut] € 25

Bailey, Alice A. : Education in the new age 1954 (uitg. Lucis Publishing), geb. € 14,50

Basilea Schlink, M. : Mitmenschlichkeit (Wort zur Stunde) 1966 (uitg. Evangelische Marienschwesternschaft, Darmstadt) € 4

Beek, Prof.dr.M.A. : Geschiedenis van Israel : van Abraham tot Bar Kochba 1964 (uitg. W. de Haan / Standaard) zonder band € 2,50

Benz, Ernst : Zen in westlicher Sicht. Zen-Buddhismus - Zen-Snobismus 1962 (O.W. Barth Verlag) € 5

Bergh van Eysinga, Dr. H.W.Ph.E. van den : De wetenschap en hare waereldbeschouwing 1915 (Baarn, Hollandia) € 9

Bergier, L'Abbé de : Dictionnaire de théologie, I & IV 1852 (uitg. Chez Louis Vives), geb. € 7,50 p.st.

Biedermann, Hans : Handlexicon der magischen Kûnste, von der Spätantike bis zum 19. Jahrhundert 1973 (uitg. Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz), geb. € 19

Boer, Jan de : Inleiding tot de kennis van symbolische vormen en van de mystiek der bouwkunst 1979 (W.N. Schors) € 19

Boer, S. de / Pranger, M.B. : Saecula saeculorum : opstellen aangeboden aan C.W. Mönnich ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 11 juni 1982 1982 (uitg. Athenaeum-Polak & Van Gennep), geb. € 4

Bohme, Jakob : Vom Geheimnis des Geistes 1940 (Reclam) € 7

Bouma, Hans : Met de dood voor ogen, gebeden (Kok) € 2,50

Brede Kristensen, W. : The Meaning of Religion. Lectures in the phenomenology of Religion (Martinus Nijhoff), geb. [schutblad ontbreekt] € 9

Cady, Dr. H. : Lessen in waarheid 1949 (uitg. Amsterdam, Gnosis), geb. € 3,50

Campbell, Joseph (ed.) : The mysteries : papers from the Eranos yearbooks vol. 2, 1955 (uitg. Pantheon Books), geb. € 19

Castaneda, Carlos : The teachings of Don Juan: A Yaqui way of knowledge 1973 (Ballantine Books), € 4

Cohen-Portheim , Paul : Asien als Erzieher 1920 (Leipzig, Klinkhardt u. Biermann) € 11

Colegrave, Sukie : The spirit of the valley. Androgyny and Chinese thought 1979 (uitg. Virago) € 7

Comenius, Jan Amos : Het labyrint der wereld en het paradijs der harten 1926 (Utrecht : Kemink en Zoon) geb. [rug beschadigd] € 9

Corvin, Otto V. : Pfaffenspiegel. Historische Denkmale des Fanatismus in der römisch-katholischen Kirche ca. 1934 (uitg. Bock), geb. € 20

Coster, Dirk / Deering, Anton (eds.) : Religieuze poëzie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 tot 1950 (uitg. De Tijdstroom), geb. € 4

Crom, A.P. / e.a. (ed.) : Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land. Deel 6. Zuid-Holland Noord 1984 (uitg. J.H. Kok) € 4

Dagoumer, Guillelmo : Philosophia ad usum scholae accomodata. Tomus tertius : Philosophia moralis 1757 (uitg. Lugduni, ... fratrum Duplain), geb. € 45

Dankbaar, Prof.dr. W.F. / Jong, Dr. M. de (red.) : Inleiding tot de theologische studie 1965 (uitg. J.B. Wolters), geb. € 4

Danaos, Kosta : The Magus of Java - Teachings of an Authentic Taoist Immortal 2000 (uitg. Inner Traditions) € 11

Davis, Richard Brian / Irwin, William : Alice in Wonderland and Philosophy : Curiouser and Curiouser 2010 (John Wiley & Sons) € 9

Dennett, Daniel C. : Consciousness Explained (Penguin Books) € 7, 50

Discry, G. : Wichelroede en pendel in ieders bereik, Volledig praktisch handboek der radiesthesie en teleradiesthesie derde vermeerderde druk, (J. Dupuis) € 11

Dobroljubow, N.A. : Ausgewählte philosophische Schriften 1951 (Moskau : VFL), geb. € 9,50

Dubbink, Jan : Waar is de Heer? : dynamiek en actualiteit van het woord van JHWH bij Jeremia 1997 (uitg. Narratio) € 6

Dunne, J.W. : The serial universe 1934 (uitg. Faber & Faber), geb. € 12Evans-Wentz, W.Y. (ed.) : Tibetan yoga and secret doctrines - or seven books of wisdom of the Great Path, according to the late Lama Kazi Dawa-Samdup`s English rendering. 1967 (Oxford University Press) € 7

Eyckeler, Peter Hubert : Maria in de Evangeliën € 5

Fokker, A.D. (red.) : Zin in het bestaan. Zeven persoonlijke visies 1996 (uitg.Kampen-Kok) € 3,50

Freitag, dr. K.E. : Esoterische beschouwingen (extra info) (uitg. Kluwer) € 3

Gao, Di : Being and Tao: A comparative study of Parmenides and Laozi 1997 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam) € 44

Gibbings, Cecil : Divine Healing: How God's Power Heals 1976 (uitg. East-West Publications Fonds B. V.) € 3,50

Goring, Rosemary (ed.) : The Wordsworth Dictionary of Beliefs & Religion 1995 (uitg. Wordsworth Ed. Ltd.) € 5

Grimault, Marguerite : Kierkegaard. Leven en werk 1967 (uitg. Prisma, Spectrum) € 3,50

Guardini, Romano : De gestalte der toekomst (uitg. Het Spectrum, vert.: Gabriel Smit) € 3,50

Hartmann, Nicolai (Hrsg.) : Systematische Philosophie 1942 (uitg. Stuttgart, Kohlhammer), geb. (beschadigd) € 15

Hasper, H. : Calvijns beginsel voor den zang in den eredienst: Verklaard uit de heilige schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en Hymnologisch onderzoek. Deel I (uitg. Nijhoff), geb. € 11

Herman, G. : "Genesis". Das Gesetz der Zeugung 1899, 2nd rev. ed., 5 parts in 1 vol., orig. giltlettered cl. (Leipsic, A. Strauch), geb. € 69

Hertz, J.H. : A book of Jewish thoughts selected and arranged by the chief rabbi (Dr. J. H. Hertz) 1921 (Humphrey Milford / Oxford University Press), geb. € 17

Huys, Peter / Oosterwijk-Ritman, Esther / Portnaar, Michael : Het verborgen Woord, in Islam-Christendom-Jodendom 2006 (Rozekreuispers, Symposionreeks deel 15) € 5

Hyams, Joe : Zen in the martial arts 1982 (Bantam Books) € 4

Janssens, J. Hermanni : Hermeneutica Sacra, seu introductio in omnes et singulos libros sacros veteris ac novi foederis , volumen I 1818 ((Leodii ex officina academica P.J. Collardin), gesigneerd) € 15 (B)

Jodjana, Raden Ayou : A book of self re-education : the structure and functions of the human body as an instrument of expression 1981 (Romford, L.N. Fowler) € 79

Jodjana, Raden Ayou : The art of life 1982 (Romford, L.N. Fowler) ISBN 0852433670 / 9780852433676

Jong-Keesing, Elisabeth de : Golven, waarom komt de wind. De levensgeschiedenis van Hazrat Inayat Khan 1973 (Amsterdam: Wetensch.Uitg.) € 5

Kastner, Adolphe : Analyse des traditions religieuses des peuples indigènes de l'Amerique 1845 (uitg. Louvain (Leuven), C. J. Fonteyn), [1 folding map + 1 folding plate, backwrapper gone, interior and plates still good], uncut copy, published in the series 'Bibliothèque Historique Philosophique et Littéraire' Deuxième année 1845 € 89

Khan, Inyat : Nirtan of de dans der ziel, nagelaten werk 1960 (uitg. Servire) € 9,50

Kierkegaard, Sören : Johannes Climacus oder De Omnibus Dubitandum Est 1948 (uitg. Claassen & Roether Darmstadt) € 5

Kilgour, R. (ed.) : The Gospel In Many Tongues. Specimens Of 630 Languages In Which The British And Foreign Bible Society Has Published Or Circulated Some Portion Of The World Of God 1930 (uitg. British and foreign Bible Society) € 12,50

Klausner, Dr. Joseph : Von Jesus zu Paulus 1950 (Jewish Publishing House), geb. € 9

Koestler, Arthur : Der Mensch, Irrläufer der Evolution. Eine Anatomie der menschlichen Vernunft und Unvernunft 1978 (Bern / München. Scherz) € 11

Lancich, Nicolai ( Nicolas Lancicius) : Meditationes de piis erga deum et coelites affectibus, pro singulis diebus totius anni, necnon pro festis praecipuis 1851 (uitg. Verhoeven Fratres), geb. € 40 (B)

Lao Tse : Tao-Te-King 1927 (Hrsg. u. erl. v. J. G. Weiss, Reclams Universal-Bibliothek), geb. besch. € 7

Last, Dr.J.C.F. (vertaling / inl.) : Het ware boek der volkomen leegte : bloemlezing uit de geschriften van lieh Tze en Yang Tsjoe (N. Kluwer, Deventer) geb. [omslag beschadigd] € 7

Leeming, J. : Yoga en de bijbel: De Yoga van het Goddelijk Woord 1963 (uitg. Lulof & Co) € 4

Leeuw, C.A. de : Mythen als wegwijzers 1978 (Van Gorcum) € 7

Lietaert Peerbolte, Maarten / Bruins, Belle : Maithuna : liefdesyoga & kosmies bewustzijn (Arcanum) € 3

Linden, Nico ter : Abraham 1987 (uitg. J.H. Kok) € 2,50

Mampuys, A.F.M. : De ik-splijting van de man Mozes en de inscheuring in zijn ik. Een commentaar bij Freuds Mozeswerk, zijn Ik -splijtingstekst en de Wolfmancasus 1997 (diss. Rijksuniversiteit Groningen) (bibl.ex.) € 11

Maybaum, Ignaz : The face of God after Auschwitz 1965 (Polak & Van Gennep) € 5

Meier, Fritz : Vom Wesen der islamischen Mystik 1943 (Basel : B. Schwabe) € 19

Meulenberg, L.F.J. : Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam: Afscheidscollege bij het aftreden als gewoon hoogleraar in de Kergeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op vrijdag januari 1998 1998 € 3,50

Meurs, B. van : George Sand en de Evangelische Maatschappij 1869 (uitg. Henri Bogaerts), geb. € 15

Miskotte, Dr. K.H. : Grensgebied (uitg. G.F. Callenbach), geb. € 8

Muggeridge, Malcolm : Jesus rediscovered 1969 (London, Collins/Fontana) € 5

Muggeridge, Malcolm : Jesus. The Man Who Lives 1976 (London, Collins/Fontana) € 5

Nietzsche, Friedrich : Ecce Homo. Hoe iemand wordt, wat hij is 1975 (De Arbeiderspers, Privé-domein nr 13) € 7

Niftrik, Dr. G.C. van : Zie, De Mens! Beschrijving en verklaring van de Anthropologie van Karl Barth 195`1 (uitg. G.F. Callenbach), geb. € 9

Noorda, S.J. : Historia vitae magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4,16-30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie 1989 (Diss. Vrije Universiteit) € 7

Noordenbos, Dr. O. / Leeuwen, Truus van : Brieven van Erasmus 1488-1536 1986 (uitg. Aula, voorwoord: prof.dr. J. Huizinga), geb. € 5

Oliver, Frederick Spencer (Phylos the Thibetan) : A Dweller on Two Planets: Or, the Dividing of 1991 € 5

Oosterhuis, Huub / Hoogeveen, Piet : God is ieder ogenblik nieuw : gesprekken met Edward Schillebeeckx 1982 (uitg. Ambo) € 3

Oosterhuis, Huub : Mensen voor dag en dauw 1976 (uitg. Ambo) € 3

Oztürk, Yasar Nuri : The eye of the heart. An introduction to Sufism and the Tariqats of Anatolia and the Balkans 1988 (Redhouse Press, Instanbul) € 11

Pot, Johan Hendrik Jacob van der : Die Bewertung des technischen Fortschritts. Eine systematische Übersicht der Theorien. (nieuw/new) 2 delen, 1985 (uitg. Van Gorcum & Comp.), hard cover € 49 / soft cover € 29

Price, A.F. : The jewel of transcendental wisdom (the Diamond Sutra) 1947 (uitg. The Buddhist Society) € 24

Renckens, H. : De godsdienst van Israel 1963 (JJ Romen & Zonen) € 5

Ringoet, Karel : De sprint van de naakte aap of V.I.T.R.I.O.L. 1993 (uitg. Hadewijch) € 6,50

Ruler, Dr. A.A. van : De meeste van deze is de liefde (Voorhoeve) € 7

Rumi, Djalalu'ddin : Fragmenten uit de Mashnawi 1952 (uitg. De Arbeiderspers, vertaling en toelichting: Prof.dr. R. van Brakell Buys), geb. € 7,50

Ruusbroec, Jan van : Van VII trappen, of Ruusbroec's mystieke minnezang 1976 (uitg. Lannoo) € 15

Saadi Shirazi, Sheikh Muslihuddin : Le Jardin de Roses (Gulistan) 1966 (Albin Michel) € 17

Sadi (Muslih-ud-Din Mushrif ibn Abdullah) / Hart Edwards, A. (transl.) : The Bustan of Sadi 1911 (London: John Murray , Wisdom of the East series), geb. € 9
Online text

Schegget, G.H. ter : Indachtig : herinneringen en schetsen 1981 (uitg. Ten Have) € 3

Schierbeek, Bert : De tuinen van Zen : een essay over het zenbuddhisme 1971 (uitg. Bezige Bij) € 4,50

Schlechta, Karl : Der Fall Nietzsche. Aufsätze und Vorträge 1959 (Hanser, München) € 5

Schmidhauser, Dr. Hermann : Leven met hart en ziel Zelfverwerkelijking door kennis van de ziel 1978 (uitg. He.mond / Orion) € 4,50

Sharib, Dr. Zahur ul Hassan : Khawaja moinuddin chishti : de geliefde van Allah : leven en leringen van een soefi 1979 (East-West Publications Fonds, Den Haag) geb. bibl.ex. € 9

Simons, Dr. R.D.G.Ph. : Bijgeloof en godsziekte 1959 (Amsterdam, De Brug) € 7,50

Sloterdijk, Peter (ed.) : Vor der Jahrtausendwende: Berichte zur Lage der Zukunft Erster und zweiter Band, (Suhrkamp) € 9

Smith, Uria : Gedachten, critisch en practisch over Daniel en de Openbaring openbaring zijnde eene verklaring, vers voor vers, van dit belangrijk gedeelte der Heilige schrift 1907 (uitg. Sentinel Publ. Comp.), geb. € 17,50

Sontag, Susan : Illness as Metaphor 1983 (uitg. Penguin) € 4

Spanje, T.E.V. : Inconsistentie bij Paulus? Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen 1996 (uitg. Kampen-Kok) € 7,50

Spek, Wouter van der : De Messias in De Hebreeuwse Bijbel: Over Het Eerste Samuelboek1992 (Uitg. Narratio) € 7,50

Stern, J. (ed.) : Spinozas Briefwechsel verdeutscht und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von J. Stern 1904? (uitg. Philipp Reclam) € 19

Sudo, Philip Toshio : Zen Guitar 1998 (Simon & Schuster) € 7

Suzuki, Shunryu : Esprit zen, esprit neuf 1977 ( Seuil) € 5

Swedenborg, Emanuel : Hemelsche verborgenheden 1926 (Swedenborg Genootschap), geb. € 25

Suddhasatwananda, Swami : Thus Spake the Holy Mother 1981 (Mylapore: Sri Rmakrishna Math) € 9,50

Valkenberg, W.G.B.M. : 'Did not our heart burn?' Place and function of Holy Scripture in the Theology of St. Thomas Aquinas 1990 (uitg. Utrecht, samenvatting in het Nederlands) € 7,50

Visser, H.A. : Op weg naar jezelf 1982 (uitg. Boekencentrum) € 3

Voll, Dr.med. Adam : De wichelroede : een algemeen leerboek (W.N.Schors) € 7

Vos, Peter : Scheppingsverhaal 1972 (uitg. Contact) € 7,50

Vries, Rabbijn S.Ph. de : Joodse riten en symbolen 1968 (uitg. Arbeiderspers), geb. € 11

Vydunas : Rastai I (Is Lietuvos filosofijos palikimo) 1990 (Vilnius : Mintis), geb. [ISBN 5417003344 / 978-5417003349 ] € 48

Waley. Arthur : The analects of Confucius 1938 reprint € 3,50

Watts, Alan : Zen-Boeddhisme (Kluwer) geb. € 7

Watts, Alan / Berner, Jeff : Uncarved Block, Unbleached Silk: The Mystery of Life 1978 (A&W Visual Library) € 11

Weischedel, Wilhelm : 34 grosse Philosophen in Alltag und Denken - Die philosophische Hintertreppe 1980 (uitg. Nymphenburger Verlag) € 6

Wiesel, Eli : Hoop, wanhoop en herinnering 1987 (uitg. Gooi en Sticht) € 3

Yongden, Lama : Mipam: a Tibetan novel 1971 (San Francisco, Mudra) € 8

Yutang, Lin : From Pagan to Christian 1960 (Heinemann), geb. € 24

Zaehner, R.C. : Mystiek sacraal en profaan. Een onderzoek betreffende een aantal bovennatuurlijke ervaringen 1972 (De Bezige Bij ) € 4

Zee, W.R. van der : Wie heeft daar woorden voor? Een pastorale over lijdende mensen en een leidende god 1981 (uitg. Boekencentrum) € 3,50

Bahá'í Gebeden. Een keuze uit gebeden geopenbaard door de Báb, Bahá'u'lláh en 'Abdu'l-Bahá 1988 (uitg. Stichting Bahai Literatuur) € 7,50

Bahaullah : Les Paroles Cachees 1943 (Bahai Publishing Committee, Wilmette, Illinois) € 7

Bahaullah : Les Sept Vallees 1943 (Bahai Publishing Committee, Wilmette, Illinois) € 7

Bible de Jerusalem : Nouveau Testament 1957 (Desclée de Brouwer) € 5

Bijbel in de nieuwe vertaling 1954 Amsterdam, Nederlandsch Bijbelgenootschap), geb. € 9

Bijbel, naar de Leidsche vertaling, herziene uitgave 26 - 35 duizend (uitg. J.Brandt), geb. € 9

Krishnamurti's talks 1949-1953 (verbatim report)1951 (uitg. Krishnamurti Writings Inc.), geb. € 7

Start Bijbel. Een keuze uit het oude en het nieuwe testament 1989 (Nederlands Bijbelgenootschap / Belgisch Bijbelgenootschap), geb. € 6

Tijdschriften

Molenaar, M. ; Oldenburg Ermke, Frans van (red.) : Roeping, jaargang 15, nr. 5, febr. 1937 € 4,50

Smelik, Dr.K.A.D. (red.) : Rondom het woord : theologische etherleergang. Joden en Christenen in gesprek + K.H. Miskotte, 1983 (uitg. NCRV € 2,50

Wending, 21/9. Iemand had twee zonen : 13 opstellen over christendom en jodendom, november 1966 (uitg. Boekencentrum) € 3,50

Zen : kwartaaltijdschrift voor theorie en praktijk van zen, jg.11 (1990), nr.40, jg. 12 (1991), nr. 46 t/m 2001, nr.82 (Red.: Judith Bossert e.a.) € 4 p.st.

website : Inge Vogel