home | Lao Tze | contact | nieuws | links
geneeswijzen | geschiedenis | kunst | literatuur | maatschappij/divers | natuur | religie/filosofie | SF | stripboeken | wetenschap
Wetenschap

Abu-Lughod, Leila : Veiled Sentiments. Honor and Poetry in a Bedouin Society 1988 (University of California Press) € 7

Aleksander, Igor : How to Build a Mind 2001 (Phoenix) € 9

Baudet, Henri : Mijn dorp in Frankrijk 1957 (Van Gorcum & Comp) € 5

Becvar, Antonin : Atlas Coeli 1950.0 1956 (Ceskoslovenska Akademie), geb. (bibl.ex.) € 55

Bigot, Kohnstamm en Palland : Beknopt Leerboek der Psychologie1964 (J.B. Wolters), geb. € 3

Blauw, Maili (m.m.v. Wendy van Silfhout) : Toverwoord 'informatie' : fusiegeschiedenis van het Nederlands Instituut voor wetenschappelijke informatiediensten 1993-2002 2005 (KNAW), geb. € 15

Boer, Inge / Moors, Annelies / Teeffelen, Toine van (eds.) : Changing stories. Postmodernism and the Arab-Islamic world [World Orientations vol. 3] 1995 (Amsterdam, Atlanta GA, Rodopi) € 8,50

Bolis, Liana / Keynes, R.D. / Wilbrandt, W. (eds.) : Role of Membranes in Secretory Processes 1972 (uitg. North-Holland Publishing Co), geb. € 24,50

Bose, Sir Jagadis Chunder : Life movements in plants, Transactions of the Bose Research Institute, Calcutta. Vol. I, parts 1&12, 1918 (uitg. The Bose Research Institute), geb. € 55

Bose, Sir Jagadis Chunder : The nervous mechanism of plants 1926 (Longmans, Green and Co.), geb. € 55

Bouma, J. e.a. : De toekomst van het Nederlandse landschap : wetenschappelijke bijdragen aan de toekomstige landschapskwaliteit 2008 (KNAW) € 4,50

Brody, Hugh : De andere kant van het paradijs, over jager-verzamelaars, boeren en de verdeling van de wereld 2004 (Atlas), tekst op schutblad € 4

Brouwer, Dr. L.E.J. : Over de grondslagen der wiskunde 1907 (Maas & van Suchtelen), kopie € 50 zie:
meer informatie

Buckminster Fuller, R. : Onderwijs en Programmering,Over het vrijmaken van de wetenschapper 1976 (uitg. Bert Bakker) € 14,50

Buschan, Dr. Georg : Die Sitten der Volker. Liebe. Ehe. Geburt. Religion. Aberglaube. Lebensgervohnheiten. Kultureigentumlichkeiten. Tod und Bestattung bei allen Völkern der Erde (Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft) € 55 (B)

Caine, Donald; Chase, Thomas N.; Barbeau, Andre (ed.) : Advances in neurology, vol. 9: Dopaminergic Mechanisms 1975 (uitg. Raven Press), geb. € 17,50

Calne, D.B. (ed.) : Advances in neurology, vol. 3 : Progress in the Treatment of Parkinsonism 1973 (uitg. Raven Press), geb. € 17,50

Clarke, Beverly L. : The Romance of Reality: The Beauties and Mysteries of Modern Science 1927 (the Macmillan company), geb. € 7,50

Darlington, C.D. : De evolutie van mens en maatschappij 1975 (Het Spectrum), geb. € 8

Delfgaauw, Dr.J.G.M. / Miassizzo, A.I.V. (red.) : Statistisch onderzoek intellectuelen 1955 : uitkomsten van een enquete onder leden van organisaties, aangesloten bij de Stichting ... (Federatie Organisaties Intellectuele Beroepen, F.O.I.B.) 1957 (uitg. F.O.I.B.) € 5

Doblhofer, Ernst : Voices in stone : the Decipherment of Ancient Scripts and Writing 1961 (uitg. Collier Books) € 4

Donovan, John : Theory of advanced Greek prose composition 1922 (uitg. Basil Blackwell), geb. € 7,50

Driessen, Th. : Inleiding tot een wereldbeeld + Map inhoudende de bijbehorende 3 grafieken in kleuren 150x60 cm. 1950 (uitg. Ned. Uitg. Mij, Leiden), geb. € 27,50

Dubelaar, C.N. : South American and Caribbean petroglyphs 1986 (uitg. Foris Publ.) € 7,50

Eldridge, John : Recent British Sociology 1980 (uitg. Macmillan Reference Books), geb. € 9,50

Elpers, S. : Hollandser dan kaas - de geschiedenis van Frau Antje 2009 ( Amsterdam University Press) € 7

Firth, Raymond : We, The Tikopia. A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia 1957 (Beacon Press) € 7

Flammarion, Camille : Astronomie populaire. Description générale du ciel. Ouvrage illustré de 386 figures, planches en chromolithographie, cartes célestes, .... 1880 (uitg. Paris : C. Marpon et E. Flammarion), geb. € 75 (B)

Freeman, Scott / Herron, Jon C. : Evolutionary Analysis 1998 (uitg. Prentice Hall) € 24

Krajenbrink, Marieke : Intertextualität als Konstruktionsprinzip. Transformationen des Kriminalromans und des romantischen Romans bei Peter Handke und Botho Strauss (uitg. Amsterdam-Atlanta. Rodopi) € 7,50

Gelder, Geert Jan van / Moor, Ed de (eds.) : The Middle East and Europe. Encounters and exchanges [World Orientations vol. 1] 1992 (Amsterdam, Atlanta GA, Rodopi) € 8,50

Gelder, Geert Jan van / Moor, Ed de (eds.) : Eastward bound. Dutch ventures and adventures in the Middle East [World Orientations vol. 2] 1994 (Amsterdam, Atlanta GA, Rodopi) € 8,50

Gessner, Niklaus : Die Unzulänglichkeit der Sprache : eine Untersuchung über Formzerfall und Beziehungslosigkeit bei Samuel Beckett1957 (Juris Verlag) € 115

Goldschmit-Jentner, Rudolf K. : Die Begegnung mit dem Genius : Darstellungen und Betrachtungen 1954 (uitg. Fischer Bücherei) € 3,50

Grier, William H. / Cobbs, Price M. : The Jesus bag 1972 (uitg. Bantam Books) € 9,50

Groot, Prof.Dr. A.W. de (red.) : Scientia : handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, 3 delen (uitg. W. de Haan NV), geb. € 25 (B)

Grosveld, Harry : The Leading Cities of the World and their Competitive Advantages : the perception of "City makers" 2002 (uitg. World Cities Research) € 15

Haan, Arjan de : Unsettled Settlers. Migrant Workers and Industrial Capitalism in Calcutta 1994 (uitg. Verloren, diss. Erasmus Universiteit) € 12,50

Haan, Else de : Dwangstoornis bij kinderen en volwassenen. Effectiviteit behandeling en predictie van het resultaat 1997 (diss. Erasmus Universiteit) (bibl.ex.) € 9,50

Hawking, Stephen W. : A brief history of time : from the Big Bang to black holes 1988 (uitg. Bantam Press), geb. € 7,50

Heisenberg, Werner : Der Teil und das Ganze : Gespräche im Umkreis der Atomphysik 1976 (uitg. Deutscher Taschenbuch Verlag) € 5

Hellwald, Friedrich von : Natuurlijke geschiedenis van den Mensch 1883 (uitg. H.D. Tjeenk Willink, vrij vertaald door Dr. Paul Harding), geb. € 19

Herdan, Gustav : The Structuralistic Approach to Chinese Grammar and Vocabulary 1964 (The Hague : Mouton & Co.) € 15

Hoffer, Eric : The ordeal of change 1965 (uitg. Harper & Row), geb. € 4,50

Horney, Karen : Nieuwe wegen in de psychoanalyse 1950 (uitg. De Spieghel), geb. € 6,50

Houston, James E. (ed.) : Thesaurus of ERIC descriptors, 12nd ed. 1990 (uitg. Oryx Press), geb. € 7

Hudson, R.A. : Sociolinguistiek1982 (Wolters-Noordhoff € 4

Jeans, Sir James : The New background of Science 1933 (uitg. Cambridge University Press) € 5

Jelinek, Jan (red.) : Akten des Anthropologischen Kongresses, Mikulov (Tsechoslowakei) 1961 1963 (uitg. Anthropological Publ. / Moravske Museum) € 12, 50

Johnson-Laird, P.N. / Wason, P.C. (ed.) : Thinking : Readings in Cognitive Science 1979 (uitg. Cambridge University Press) € 17

Jongbloed, B.H. : Ironie in perspectief. Aard en ontwikkeling van de verbale ironie in de handschriftelijke versies van Vestdijks Sint Sebastiaan en de daarmee corresponderende gedeelten in die van Kind tussen vier vrouwen 1991 (Amsterdam, Thesis Publishers) (bibl.ex.) € 7,50

Jorissen, Theod. : Constantin Huygens. Studiën 1871 (uitg. Arnhem: D.A. Thieme), geb. € 27,50

Karanovic, Ivana : Candoninae (Ostracoda) from the Pilbara Region in Western Australia 2007 (Brill), geb. € 175

Karanovic, Tomislav : Marine Interstitial Poecilostomatoida and Cyclopoida (Copepoda) of Australia 2008 (Brill), geb. € 125

Kaye, G.R. : A Guide to the Old Observatories at Delhi, Jaipur, Ujjain, Benares 1920 (Calcutta, SGP) (bibl. ex.) € 50

Kayzer, Wim : Vertrouwd en o zo vreemd, over geheugen en bewustzijn 1995 {Contact) € 7

Keizer, N. de : An infrastructure for quality assessment in Intensive Care 2000 {proefschrift UvA) € 5

Keniston, Kenneth : The Uncommitted : alienated youth in American society 1965 (Dell) € 6

Klein, P.W., M.A.V. Klein-Meijer en I.J. van Houten : Een beeld van een academie. Mensen en momenten uit de geschiedenis van het Koninklijk Instituut en de Koninklijke Academie van Wetenschappen 1808 - 1998 1998 (KNAW Adam) € 9

Koolstra, Cees M. : Television and Children's Reading: A Three-Year Panel Study 1993 {diss. Centre for Child and Media Studies, Leiden Univ.) € 4,50

Krajenbrink, Marieke : Intertextualität als Konstruktionsprinzip. Transformationen des Kriminalromans und des romantischen Romans bei Peter Handke und Botho Strauss (Amsterdam-Atlanta. Rodopi) € 17,50

Kroes, R. : Amerika in onze ogen : de Amerikanistiek in Nederland 1986 (uitg. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij) € 7,50

Kruger, Karl : Das Reich der Gesteine. Minerale in Technik, Wirtschaft und Kultur 1954 (uitg. Safari Verlag), geb. € 6,50

Kugelmann, Robert : The windows of Soul : psychological physiology of the Human Eye and Primary Glaucoma 1983 (uitg. Associated University Press), geb. € 9,50

Kurabayashi, Yoshimasa / Matsuda, Yoshiro : Economic and social aspects of the performing arts in Japan: symphony orchestras and opera 1998 (uitg. Kinokuniya), geb. € 25

Link, Henry C. : The new psychology of selling and advertising 1932 (uitg. The Macmillan Comp.), geb. € 17,50

Maanen, Hans van : Kleine encyclopedie van misvattingen (Boom) € 3,50

Mandell, Arnold J. : Neurobiological mechanisms of adaptation and behavior (Advances in biochemical psychopharmacology, volume 13), 1975 (Raven Press) geb. € 7

Martens, T.J.M. (red.) : De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels 1981 (Natuur en Techniek) € 7

Meer, Rigo van : Schizofrenie van nabij - belasting van familieleden van schizofreniepatiënten en effecten van steunende. gezinsbegeleiding 1991 (uitg. Eburon, diss.) € 5

Mehta, Ved : Fly and the fly-bottle : encounters with British intellectuals 1963 (uitg. Weidenfeld and Nicolson), geb. € 7,50

Monaghan, John; Just, Peter; Claessen, Hans (vw.) :De Kortste Introductie Culturele Antropologie 2000 (Het Spectrum) € 7

Müller, Reiner : Medizinische Mikrobiologie : Parasiten, Bakterien, Immunität 1939 (uitg. J.F. Lehmanns Verlag), geb. € 9,50

Nieuwendijk, Arthur : On logic, Inquiries into the justification of deduction 1997 (diss. ILLC) € 7,50

Oppenheimer, Carl : Die Technologie der Fermente (vierter Band), nebst einem Sonderkapitel physikalischer Chemie und Kinetik (von Richard Kuhn - München) , mit 107 Textabbildungen, 1929 (uitg. Georg Thieme Verlag Leipzig), geb. € 35

Os, G.A.J. van : De vrouwen van de doden. Betekenis en beleving van het weduwschap in Extremadura (Spanje) 1997 ((diss. Universiteit Amsterdam) € 7

Parker, Barry : Colliding Galaxies : the Universe in Turmoil 1990 (uitg. Plenum), geb. € 5

Paul, Robert A. : The Tibetan symbolic world : psychoanalytic explorations 1982 (uitg. University of Chicago Press) € 9

Polenz, Peter von : Geschichte der deutschen Sprache 1978 (Berlin, Walter de Gruyter) € 4

Prigogine, Ilya; Stengers, Isabelle : La Nouvelle Alliance : métamorphose de la science 1979 (uitg. Gallimard) € 6,50

Purves, William K. / Orians, Gordon H. / Heller, Craig / Sadava, David : Life: The Science of Biology, fifth ed. (uitg. Sinauer / W.H.Freeman) € 35

Redei, Karoly : Die Syrjanischen Lehnworter Im Wogulischen1970 (The Hague : Mouton & Co / Bloomington : Indiana University) geb. € 11

Rooij, J. de : Variatie en Norm in de standaardtaal1987 (Meertens-Instituut) € 7

Rubin, Edgar : Experimenta Psychologica : collected scientific papers in German, English & French 1949 (uitg. Ejnar Munksgaard), in cassette, niet losgesneden € 27,50

Russell, Bertrand : Marriage and Morals 1961 (uitg. Unwin Books) € 3,50

Russell, Sharman Apt : An Obsession With Butterflies : our long love affair with a singular insect 2003 (Perseus Publishing), geb. € 7

Sanders, Pieter : Quo vadis arbitration? Sixty years of arbitration practice : a comparative study 1999 (uitg. Kluwer Law International), geb. (bibl.ex.) € 99,50

Schierbeek, Bert / Sy, Moussa Oumar / Haan, Herman : Tellem : verkenning van een oude afrikaanse cultuur 1965 (W. de Haan) € 6

Schneider, F.-H. (ed.) Premier Congrès International des Etudes sur l'Extrême Orient 1903 (uitg. F.H. Schneider), geb. (bibl.ex.) € 20

Schreuder-Peters, R.P.I.J. / Boomkamp, J.W.: Psychologie : de hoofdzaak 1998 (EPN) € 7

Schur, Friedrich :Grundlagen der Geometrie 1909 (uitg. B.G. Teubner), geb. € 75

Scully, Vincent :Pueblo: Mountain, Village, Dance 1989 (University Of Chicago Press) € 5

Shipman, Marten : The limitations of social research 1988 (uitg. Longman) € 4,50

Silverstone, Trevor / Turner, Paul : Drug treatment in psychiatry 1975 (London / Boston: Routledge & Kegan Paul), geb. € 5

Sloterdijk, Peter : Vor der Jahrtausendwende: Berichte zur Lage der Zukunft I Band + Band II (Suhrkamp) € 9

Smeets, J.R. : Le fragment de la chevalerie de Judas Machabee de Gautier de Belleperche 1985 (Leiden, Hakuchi Press) € 14

Snijkers, Ger : Cognitive laboratory experiences : on pre-testing computerised questionnaires and data quality 2002 (dissertatie Universiteit Utrecht) € 4,50

Stelmasiak, M. : Anatomical Atlas of the human brain and spinal cord 1956 (Warsaw, Polish State Medical publishers), geb. € 24,50

Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland :Atlas van Nederland. Atlas of the Netherlands, 1963-1977 € 150

Stralen, J.J.M. van : Onbestemd verblijf. Een onderzoek naar het semantische veld bewustzijn in modernistische literatuur 1990 (uitg. Quine, diss.) € 5

Stroop, J. : Nederlands dialectonderzoek: artikelen uit de periode 1927-1982 1983 (uitg. Huis aan de drie grachten) € 3,50

Takahashi, Takanobu : Poetry and poetics : literary conventions of Tamil love poetry [met een samenvatting in het Nederlands : Poëzie en poëtica] 1989 (dissertatie Universiteit Utrecht) € 89

Talsma, Paul : Facets of Achievement Motives : structural analyses of a questionnaire based on facet design 1995 (dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen) € 7,50

Uerz, D., Portengen, R., Dekkers, H. : Zonder diploma van school? Een cross-sectionele studie naar zeer voortijdig schoolverlaten 1999 (uitg. ITS, Nijmegen) € 3,50

Venrooy, Arjen van : Nieuwe vormen van interorganisationele publieke dienstverlening 2002 (uitg. Eburon) € 8

Verbeek, Dr. E. : Psychiatrie in holle en bolle spiegels, Een kritische verkenning op het gebied der anti-psychiatrie 1975 (Nijkerk, Callenbach) € 5

Vuyk, Trudeke : Children of One Womb. Descent, Marriage and Gender in Central African Societies 1991 (uitg. CNWS, diss.) € 7,50

Walker, Alvin jr. : Thesaurus of Psychological Index Terms 7th Ed. 20th Anniversary Edition 1974-1994, (uitg. Washingtong D. C. American Psychological Association) € 10

Wardekker, W.L. : Wetenschapstradities en onderwijsvernieuwing: naar een cultuurhistorische visie 1986 (Amsterdam. VU Uitgeverij) € 7,50

Willems, Jaap / Winfried Gopfert (ed.) : Science & the Power of TV2006 (VU University Press & Da Vinci Institute) € 7

Wouda, Pieter Lodewijk : Crisis Intervention for Adolescents : An Outcome Study with Two Homogeneous Subgroups in Two Different Programs 1994 (uitg. DSWO Press, diss. Universiteit Leiden) € 17,50

Wright Mills, C. : The sociological imagination 1970 (uitg. Penguin) € 4

~~ Horowitz, Irving Louis (ed) : Power, Politics and People: The Collected Essays of C. Wright Mills 1967 (Oxford University Press) € 7

Zee. S.P.M. van der : Het Lesch-Nyhan syndroom : de invloed van adenine op het klinisch beeld en het gestoorde purinemetabolisme 1972 (proefschrift Kath.Universiteit Nijmegen) € 2,50

Zweibel, Ken : Harnessing Solar Power 1990 (uitg. Plenum), geb. € 7

Kwaliteitszorg in de wetenschap : Van SEP naar KEP: Balans tussen rechtvaardigheid en eenvoud, 2008 (KNAW) € 5

Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2010, 2009 (KNAW / SDU) € 9

Studieboeken

Dalhuisen, L.G. / H.J.M. van der Geest e.a. : Van keizerrijk tot democratie, De ontwikkeling van de parlementaire democratie in Duitsland 1871-1990, examenkatern 1993 (Nijgh & Van Ditmar) € 5

Eijk, A.J.M. van : Literature in projects 1990 (Wolters-Noordhoff ) € 5

Heijnen, G. e.a. : Functioneel Nederlands : bovenbouw 4VWO 1990 (Wolters-Noordhoff), geb. € 4

Heuvel, A. van den : Hellenike. Een leergang Griekse taal en cultuur, deel 5: grammatica 1989 (Hermaion) € 5

Laar, Jos van de / Leeuw, Jan de : Delta: levensbeschouwelijke stromingen in Nederland (Uitgeverij Damon) € 7

Linden, Chris van der : Neue Welle : Lehrbuch VBO-MAVO 1993 (Wolters-Noordhoff), geb. € 5

Pront, G. / Torren, F. van der : PIed et jambe. Les os. les ligaments et les muscles Etudes anatomiues a l'usage des pédicures et élèves pédicures. 3e éd. € 22

Rutten, Huub / Ruyssevelt, Frank van : Notting Hill Gate : textbook Engels voor het voortgezet onderwijs, 2e druk (Malmberg), geb. € 5

Seriese, R.C. / Blok, W.H. : VWO Geschiedenis - examenbundel voor 1995 1994 (Onderwijspers) € 4

Straten, A.H. van : Der Grammatikmeister 1989 (Wolters-Noordhoff) [als nieuw] € 4

Tijdschriften

Babel: Revue Internationale de la Traduction / International Journal of Translation vol. IX 1962, no.1-2 [special issue: translation of sacred texts], (Langenscheidt KG)

Berkeley Journal of Sociology : A critical review. The Energy Crisis: Schneider; Women and Corporate Capitalism: Smith; Marxism, Sociology and Crisis: Plotke; Education as Legitimation: Bowles, Gintis and Meyer Volume XX 1975-76 € 7,50

Berkeley Journal of Sociology : A critical review. Habermas on Marcuse, Pontusson on Gramsci, Long on Western Marxism, Sanders on Cold War Policy Volume XXV 1980 € 7,50

Die Wunder der Natur. Schilderung der interessantesten Natur-Schöpfungen und Erscheinungen in Einzeldarstellungen. In 3 Bde Berlin, Deutsches Verlagshaus Bong & Co € 37,50

Humanities, computers and cultural heritage : proceedings of the XVI international conference of the Association for History and Computing 2005 (Amsterdam : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) € 9

UNESCO Thesaurus: A structured list of descriptors for indexing and retrieving literature in the fields of education science, social and human science, culture, communication and information 1995 (Unesco, Paris) [isbn 92-3-003100-3] € 25